1914 წ. ალექსანდრე დიღმელოვი სამხედრო სამსახურში.


კოლექციები - ა. დიღმელოვი

 
Copyright © 2001-2010.    კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია