ზ. ინაშვილის ფოტო. 1976 წ.


ფოტო გალერეა - ზ. ინაშვილი

 
Copyright © 2001-2010.    კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია