თეატრის და კინოს ინსტიტუტი

1980 წელს თბილისის თეატრალური ინსტიტუტის კინოფაკულტეტზე გაიხსნა კინოსაოპერატორო განყოფილება. თავიდანვე აქ ასწავლიდა გამოჩენილი ქართველი კინოოპერატორი ლევან პაატაშვილი. დიდი წვლილი შეიტანა ახალი თაობის კინოოპერატორთა აღზდაში ალექსანდრე მღებრიშვილმა.

პირველი ორი კურსის განმავლობაში სტუდენტები საფუძვლიანად სწავლობენ ფოტოგრაფიის თეორიას და პრაქტიკას.

კინოსაოპერატორო განყოფილების კურსდამთავრებულები წარმატებით მუშაობენ კინოსა და ტელევიზიაში.


ფოტოგრაფიის სასწავლო ცენტრები

ქართული | ინგლისური


 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია