თამარი და დემონი (ცოცხალი სურათი), 1882 წ.
მ. კაჩუხაშვილის და ა. მიხაილოვის ფოტო.


ფოტოგრაფიის ოსტატები - მ. კაჩუხაშვილი, ა. მიხაილოვი და ნ. საღარაძე

 
Copyright © 2001-2010.    კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია