პაპუნა წერეთელი

1904-1985

ცნობილი კოლექციონერი. მუშაობდა კინოსტუდიაში. იყო კ. პიპინაშვილის ფილმის “პოეტის აკვანი” კონსულტანტი, 1948 წ.

განსაკუთრებული სიყვარულით აგროვებდა ძველ ფოტოსურათებს, იკვლევდა მათ, ახდენდა გამოსახულ პირთა იდენტიფიცირებას და თავის კომენტარებს წერდა ამ ფოტოების უკანა მხარეს.

პაპუნა წერეთლის კოლექცია ინახება ხელნაწერთა ინსტიტუტში, თბილისში.

გიორგი გერსამია


კოლექციები

ქართული | ინგლისური


 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია