დავით აბაშიძე

1865-1922

 

დავით აბაშიძე. ფოტოგრაფი და მხატვარი.
ქუთაისი. 1901 წ.

 

აკაკი სასიკვდილო სარეცელზე. საჩხერე. 1915 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია