ილია აბულაძე

 

ილია აბულაძე

 

ილია აბულაძის ფოტოსტუდიის შტამპი.
დაღესტანი. თემირხანშურა.

 

აბულაძეები.

 

დაღესტანი. სოფ. გერგებილი. ი. აბულაძის ფოტო. 1900 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია