ა. ავეტისოვი

 

ა. ავეტისოვის ფოტოსტუდიის შტამპი. ახალციხე.

 

ა. ავეტისოვის ფოტო.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია