გრიგორი ბაბალოვი

 

გრიგორი ბაბალოვის ფოტოსტუდიის შტამპი. 1895 წ.

 

ერევნელის მოედანი. გრიგორი ბაბალოვის ფოტო 1895 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია