ივანე ბარკალაია

 

ივანე ბარკალაიას ფოტოსტუდიის შტამპი.
თელავი. 1894 წ.

 

ივანე ბარკალაიას ფოტო. თელავი. 1894 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია