ორლაი დეკარვა

 

ორლაი დეკარვას ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1876 წ.

 

ორლაი დეკარვას ფოტო. 1876 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია