ლევ დუბელირი

ბერლინის ფოტოგრაფიული საზოგადოების წევრი

 

ლევ დუბელირის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1865 წ.

 

ლევ დუბელირის ფოტო. 1865 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია