მ. ეპშტეინი

 

მ. ეპშტეინის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1865 წ.

 

მ. ეპშტეინის ფოტოსტუდია. ტფილისი. 1865 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია