სიმონ ერუ

 

სიმონ ერუს ფოტოსტუდიის შტამპი.
ბათუმი. 1890 წ.

 

სიმონ ერუს ფოტო. ბათუმი. 1890 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია