ნ. გაიდაბურა

 

ნ. გაიდაბურას ფოტოსტუდიის შტამპი. ბათუმი.

 

მემედ აბაშიძის პორტრეტი. ნ. გაიდაბურას ფოტო.
ბათუმი, 1904 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია