ალექსანდრე გერმანი

 

ალექსანდრე გერმანის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1885 წ.

 

ა. გერმანისგოტო. 1885 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია