დიმიტრი ერმაკოვი

1846-1916
ფრანგული ფოტოგრაფიული საზოგადოების წევრი (1871-1885).

 

დიმიტრი ერმაკოვის ოჯახი. 1896 წ.

 

დ. ერმაკოვის მამა, ცნობილი არქიტექტორი ლუდვიგ ამბიაჯიო
შვილიშვილებთანერთად. (გარდაიცვალა ტფილისში 1886 წ.)

 

დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოსტუდიის შტამპი. ტფილისი.

 

დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოსტუდიის მისაღები დარბაზი.

 

დიმიტრი ერმაკოვის ვაჟი - ივანე (1875-1942),
ცნობილი ფსიქიატრი, მწერალი და მხატვარი.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია