მელქონ კაჩუხაშვილი

1841-1922

 

მელქონ კაჩუხაშვილი.

 

მელქონ კაჩუხაშვილის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ქუთაისი. 1885 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია