პავლე კალანდარიშვილი

 

პავლე კალანდარიშვილის ოჯახი.

 

პავლე კალანდარიშვილის ფოტოსტუდიის შტამპი. 1915 წ.

 

პავლე კალანდარიშვილის ფოტო.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია