ნიკოლოზ ქარუმიძე

 

ნიკოლოზ ქარუმიძის ფოტოსტუდიის შტამპი.
გორი 1901 წ.

 

ნიკოლოზ ქარუმიძის ფოტო. გორი. 1901 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია