ედუარდ კლარი

1861-1922

 

ედუარდ კლარის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1910 წ.

 

ედუარდ კლარის ოჯახი. ტფილისი. 1910 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია