ბორის კოზაკი

1880-1938

 

ბორის კოზაკი. 1930 წ.

 

ბორის კოზაკის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1915 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია