პეტრე კოზლოვი

 

პეტრე კოზლოვი. 1950 წ.

 

პეტრე კოზლოვის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1915წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია