სერგო კიურკჩიანი

1885-1965

 

სერგო კიურკჩიანი ვაჟთან ერთად.

 

სერგო კიურკჩიანის ფოტოსტუდიის შტამპი.

 

სერგო კიურკჩიანის ფოტო. ტფილისი. 1930-იანიწლები.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია