ზაქარია ლაბაური

 

ზაქარია ლაბაური. ტფილისი. 1900 წ.

 

ზაქარია ლაბაურის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1900 წ.

 

ზ. ლაბაურის ფოტო. ტფილისი. 1900 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია