არტაშეს ლალაიანცი

 

არტაშეს ლალაიანცი.

 

არტაშეს ლალაიანცის ფოტოსტუდია.
ტფილისი. 1900-იანიწლები.

 

არტაშეს ლალაიანცის ფოტოსტუდიის მისაღები დარბაზი.
ტფილისი. 1900-იანიწლები.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია