მოსე ლევიტესი

ბერლინის ფოტოგრაფიული საზოგადოების წევრი

 

მოსე ლევიტესის ფოტოსტუდიის შტამპი. ტფილისი. 1862 წ.

 

მოსე ლევიტესის ფოტოსტუდია, გოლოვინის პროსპექტი. 1862 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია