კონსტანტინე ლორთქიფანიძე

1879-1953

 

კონსტანტინე ლორთქიფანიძე და ელენე ჭუმბურიძე.
ქუთაისი. 1905 წ.

 

კონსტანტინე ლორთქიფანიძის ფოტოსტუდიის შტამპი .ქუთაისი.

 

კონსტანტინე ლორთქიფანიძის ფოტო. 1908 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია