ა. მაკაროვიჩი

 

ა. მაკაროვიჩის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1862 წ.

 

ა. მაკაროვიჩის ფოტო. ტფილისი. 1862 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია