ალექსანდრე მიხაილოვი

1850-1912

 

ალექსანდრე მიხაილოვი.

 

ალექსანდრე მიხაილოვის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ქუთაისი. 1890 წ.

 

ალექსანდრე მიხაილოვი ფოტოსტუდიის ინტერიერი. 1912 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია