იოსებ მირაქიანი

1878-1918

 

იოსებ მირაქიანი. 1910 წ.

 

იოსებმირაქიანისფოტოსტუდიისშტამპი.
ტფილისი. 1910წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია