ბორის მიშჩენკო

 

ბორის მიშჩენკო. 1900 წ.

 

ბორის მიშჩენკოს ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1900 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია