არშაკ მნდჯოიანი

1889-1961

 

არშაკ მნდჯოიანი.

 

ტფილისი. ერივანსკის მოედანი. არშაკ მნდჯოიანის ფოტოსტუდია. 1921წ.

 

პორტრეტისათენიკ იუზბაშევისდა გრიგორიმელიკ-კარაკოზოვისა. 1914 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია