ტარას მომცელიძე

1874-1904

 

ტარას მომცელიძე. ფოტოგრაფი და მხატვარი.
ტფილისი. 1892წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია