აბრამ ნორდშტეინი

 

აბრამ ნორდშტეინი. 1895 წ.

 

აბრამ ნორდშტეინის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1899 წ.

 

ექიმი ე. სობესტიანსკი. ა.ნორდშტეინის ფოტო.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია