პავლე პაპალოვი

 

პავლე პაპალოვის ფოტოსტუდიის შტამპი. ტფილისი. 1888 წ.

 

პავლე პაპალოვის ფოტოსტუდიის ხედი ეზოდან.

 

სომეხი ვაჭრის ოჯაბი. პ. პაპალოვის ფოტო.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია