გენრიკ ფილიპოვიჩი

 

გენრიკ ფილიპოვიჩის ფოტოსტუდიის შტამპი.
ტფილისი. 1880 წ.

 

ნიკო ნიკოლაძის პორტრეტი. ტფილისი. 1880 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია