ალექსანდრე როინაშვილი

1846-1898

 

ალექსანდრე როინაშვილი.

 

ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოსტუდიის შტამპი. ტფილისი.

 

ერივანსკის მოედანი. შესასვლელი ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოსტუდიაში.
მეცხრამეტე საუკუნის დასასრული.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია