ნიკოლოზ საღარაძე

1877-1963

 

ნიკოლოზ საღარაძე. ქუთაისი. 1930 წ.

 

ნიკოლოზ საღარაძის ფოტოსტუდიის თანამშრომლები.
ქუთაისი. 1930-იანიწლები.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია