იოსებ ვასილევსკი

 

იოსებ ვასილევსკის ფოტოსტუდიის შტამპი. ქუთაისი.

 

იოსებ ვასილევსკის ფოტო. ქუთაისი.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია