ედუარდ ვესტლი

ლონდონის ფოტოგრაფიული საზოგადოების წევრი.

 

ედუარდ ვესტლის ფოტოსტუდიის შტამპი. ტფილისი. 1862 წ.

 

მეფისნაცვალი კავკასიაში (1862-1881) დიდი მთავარი მიხეილ ნიკოლოზის-ძე.
ედუარდ ვესტლის ფოტო. ტფილისი. 1862 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია