კონსტანტინე ზანისი

1864-1947

 

კონსტანტინე ზანისი 1944 წ.

 

ფოტოგრაფიის გაკვეთილი ბოტანიკურ ბაღში.
თბილისი. 1930-იანი წლები.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია