ლევ ცეიტლინი

 

ლევ ცეიტლინის ფოტოსტუდიის შტამპი. ტფილისი 1863 წ.

 

ლევც ეიტლინის ფოტო. ტფილისი. 1863 წ.

 
Copyright © 2001-2010.   კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის ქართული ასოციაცია